CHEMSTAR BANGKOK
HOME >> FAQ

พาณิชย์นาวี (นักเดินเรือ) คืออะไร?

  พาณิชย์นาวี(นักเดินเรือ) ถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนนักรบทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องรับส่งและดูและสินค้าจาก ประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง นั้นคือความหมายแบบกว้าๆของอาชีพ พาณิชย์นาวี(เดินเรือ)
  การขนส่งมีอยู่หลายช่องทาง แต่การขนส่งที่สามารถ ขนส่งสิ่งของในปริมาณที่มากๆ และมีหนักที่สูงและมีขนาดใหญ่ เช่นการขนส่ง รถไฟ,รถไฟฟ้า,รถถัง,เครื่องจักรใหญ่,รถประเภทต่างและ อื่นๆ อีกมากมาย ที่จำเป็นต้องใช้เรือในการขนส่ง ซึ่งการขนส่งประเภทอื่นๆก็สามารถขนส่งได้เช่นกันแต่ไม่สะดวกเท่าการขนส่งทางน้ำและที่สำคัญ ประหยัด กว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ แต่อาจจะใช้เวลา นานกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆอยู่พอสมควร
  พูดถึงการทำงานเรือนั้น คนไทยส่วนใหญ่ ยังยึดติดกับการทำงาน บนเรือประมง,เรือหาปลา, แต่จริงๆแล้ว นั้น คำว่าพาณิชย์นาวี(นักเดินเรือ) จะทำงานส่วนใหญ่เป็นการขนส่งบนเรือสินค้า คอนเทรนเนอร์ เรือน้ำมัน และเรือขนส่งประเภทอื่นๆ (ลองติดตามในบทความต่อไปว่ามีเรือกี่ประเภทที่นักเดินเรือทำงาน)
  อาชีพพาณิชย์นาวี(นักเดินเรือ) นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก อย่างมากซึ่งยังขาดนักเดินเรือที่เก่งและมีความสามารถ และนักเดินเรือรุ่นใหม่ไฟแรง ที่พร้อมและรักในการเดินทาง หากท่านใดอ่านแล้ว อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรโรงเรียนหรือ Facebook ได้เลยครับ ทางเราให้คำตอบเพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจ

พาณิชย์นาวี(นักเดินเรือ) มีหน้าที่อะไรบนเรือ?

  พาณิชย์นาวี(นักเดินเรือ) นั้นจะมีหน้าที่ดูแลสินค้าให้ปลอดภัยและขนส่งให้ถึงที่หมาย ซึ่งการทำงานบนเรือ จะแยกเป็นสองแผนก ได้แก่ 1. ฝ่ายปากเรือ(เดินเรือ) 2. ฝ่ายห้องเครื่อง ซึ่งสองฝ่ายนี้ จะแยกหน้าที่การทำงานกันอย่างชัดเจน ซึ่ง
  ฝ่ายปากเรือ(เดินเรือ) จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการ ขนถ่าย การรับโหลดสินค้า เรื่องเอกสาร และการนำเรือไปยังท่าขนส่งที่สินค้านั้นๆ
  ฝ่ายห้องเครื่อง จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ในส่วนการดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆเช่นเครื่องจักรใหญ่ เครื่องปั่นไฟฟ้า เครน ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆบนเรือ (ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยชีวิต)

อยากทำงานเรือต้องเริ่มจากไหน?

  ท่านที่รู้จักกับวงการเรือ ไม่ว่าจะเรือประเภทใดก็แล้วแต่ หากท่านยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรือเลยนั้น อย่างแรกที่ท่านต้องทำคือ ต้องผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ (เน้นทุกคนก่อนลงเรือต้องอบรม) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตภายในเรือรวมถึงการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและสัญญาณ ต่างๆบนเรือ และอีกหลักสูตร หลักสูตร ความปลอดภัยบนเรือ เพื่อรองรับภัยที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากนั้น ก็ทำเอกสาร การเดินทางระหว่างประเทศ เช่น Passport, Seaman book, Medical Checkup ซึ่งเรือ สินค้ากับเรือนำมันจะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องเอกสารอยู่นิดหน่อย หากท่านมาอบรมกับทางสถาบันของเราแล้วนั้น จะมีคนแนะนำท่านเรือเอกสาร อย่างละเอียดอีกครั้ง

อยากทำงานเรือสำราญต้องทำอย่างไร?

  โดยปรกติแล้วบุคคลทั่วไปหรือบุคคลภายนอกที่อยากจะทำงานบนเรือสำราญนั้น จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงแรมที่มีระดับ 3 ดาวขึ้นไป อย่างน้อย 1-2 ปี และที่สำคัญต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อทำงานบนเรือสำราญ (ยังต้องอบรมเบื้องต้นก่อนทำงานลงเรืออยู่นะครับ)
  ****แล้วถ้าไม่มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมก็ทำงานไม่ได้นะสิ*****
  ท่านที่ไม่มีประสบการณ์โรงแรมมาเลย แต่มีใจรักในการบริการ และอยากทำงานบนเรือสำราญ เชิญติดต่อได้ที่โรงเรียนเครมสตาร์กรุงเทพได้เลยครับ ทางเราเปิดสอนและฝึกอบรมตั้งแต่ต้นจนถึงส่งลงทำงานเรือสำราญกันเลยทีเดียว
  หากท่านที่คิดว่าภาษาอังกฤษ สื่อสารไม่ได้ ไม่รู้เรื่องภาษาเลย เพียงแค่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาบ้าง และมีความตั้งใจเราคิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนเราอยู่แล้ว
  หลักสูตรในการอบรม ของเรือสำราญ ได้แก่ Food and Beverages(FB) ใช่ระยะเวลาในการอบรม 6 เดือน แต่ใน 6 เดือนนั้นจะแบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่
    1. ทฤษฎี 3 เดือน ที่โรงเรียนการเดินเรือเครมสตาร์กรุงเทพ
    2. ปฏิบัติ 3 เดือน ฝึกงานที่โรงแรม ระดับ 3 ดาวขึ้นไป ที่ทางโรงเรียนเป็นคนจัดเตรียมไว้ให้
  หลักจากท่านผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร FB เสร็จแล้ว ท่านต้องอบรม เพิ่มเติมคือ หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล และหลักสูตรการ จัดการบุคคล และหลักสูตรความปลอดภัย ซึ่งท่านที่ต้องการทำงานบนเรือต้องอบรมทุกคน เมื่อท่านมีคุณสมบัติ ข้างต้นแล้วนั้น ท่านจะสามารถสัมภาษณ์ และทำงานบนเรือสำราญได้แล้ว แต่เรื่องการสัมภาษณ์งานก็ยังคงเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ดี ท่านที่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ ทางเรา เปิด(ฟรี) จนกว่าท่านจะได้ทำงานบนเรือสำราญ หลักสูตรนี้จบแล้ว ทางเรารับประกันมีงาน 100% แน่นอน

ตำแหน่งบนเรือสินค้ามีอะไรบ้าง?

  ตำแหน่งบนเรือจะแยกฝ่ายเป็นสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปากเรือ(เดินเรือ) และฝ่ายห้องเครื่อง โดยแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน แต่การทำงานยังต้องสื่อสารและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  เราจะมาพูดถึงฝ่ายปากเรือ (เดินเรือ)กันก่อนเลยนะครับ จะมีตำแหน่งดังต่อไปนี้
    1. Master (Capt.)
    2. Chief Officer (C/O)
    3. Second Officer (2/O)
    4. Third Officer (3/O)
    5. Fourth Officer (4/O)
    6. Junior Officer
    7. Deck Cadet (D/Cadet)
    8. Bosun (BSN)
    9. Deck Fitter (D-FTR)
    10. Able Seaman (A/B)
    11. Ordinary Seaman (OS)
    12. Chief Cook (C/Cook)
    13. Second Cook (2/Cook)
    14. Messman/Mess boy (MSM)
  ฝ่ายห้องเครื่อง
    1. Chief Engineer (C/E)
    2. Second Engineer (2/E)
    3. Third Engineer (3/E)
    4. Fourth Engineer (4/E)
    5. Junior Engineer
    6. Electrician (E/E)
    7. Wire Man
    8. Engine Cadet (E/Cadet)
    9. Fitter (FTR)
    10. Welder
    11. Oiler (O/L)
    12. Wiper

เอกสารก่อนลงเรือและตำแหน่งการทำงานบนเรือสินค้ามีอะไรบ้าง?

  ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนนะครับ ว่าเรือแต่ละชนิดหรือแต่ละประเภท ใช้เอกสารในการสมัครไม่เหมือนกัน ข้างต้นนี้เราจะไม่พูดถึง เอกสารบัตรประชาชนะทะเบียนบ้านนะครับ ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ท่านสามารถ ติดต่ออบรมได้ที่ โรงเรียนการเดินเรือเครมสตาร์กรุงเทพได้เลย มาเริ่มประเภทแรก คือเรือสินค้าและเรือบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์
  เอกสารที่ใช้ได้แก่
    1. Passport
    2. Seaman Book
    3. Medical Fitness (คร.5)
    4. Yellow Book (ไข้เหลือง/อหิวา)
    5. Basic course ( 4หลักสูตรพื้นฐาน)
    6. Security Awareness (SA) (หลักสูตรพืนฐานมาตรการรักษาความปลอดภัย)
    7. Security Training For Seafarers With Designated Security Duties Course (DSD) (หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ )
    8. Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other than Fast rescue Boats (หลักสูตรเรือช่วยชีวิต)
    9. Endorsement of Seafarer
  ในส่วนเรือขนส่งน้ำมัน จะมีเพิ่มเข้ามาอีก 2 หลักสูตรคือ
    1. Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations And
    2. Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operation
    3. Endorsement Tanker
  ข้างต้นที่กล่าวมานั้นเป็นแค่ตำแหน่งเริ่มต้นในการทำงานกับเรือสินค้าเท่านั้น หากท่านมีประสบการณ์ แล้วได้ไปดำเนินการสอบเพื่อทำประกาศนียบัตร (Certificate of Competency) เพื่อเลื่อนตำแหน่งท่านต้องอบรมเพิ่มเพื่อจะทำการสอบและทำงานในตำแหน่งนั้นๆ